Prawa pokrewne

Możemy wyróżnić następujące przedmioty praw pokrewnych jak:

  • artystyczne wykonanie dotyczy przedstawiania utworów oraz dzieł sztuki ludowej, aby zakwalifikować takie wykonanie do miana artystycznego musi ono być przedstawiane przez wykonawcę wraz z własną interpretacją;
  • fonogramy to utrwalane po raz pierwszy dźwiękowo wykonanie utworu lub innych zjawisk akustycznych;
  • wideogramy, to zarejestrowane po raz pierwszy sekwencje ruchów obrazów z dźwiękiem lub bez, czy jest utworem audiowizualnym, czy nie. Nie każdy wideogram jest utworem audiowizualnym, ale każdy utwór audiowizualny będzie wideogramem (np. film fabularny);
  • nadania, przysługuje organizacji telewizyjnej lub radiowej, która stworzyła program;
  • pierwsze wydanie, czyli pierwsze publiczne wystąpienie utworu, który nie był prezentowany za życia autora i czas jego ochrony prawnej minął. Zatem ochrona przysługuje wydawcy, który je udostępnił.
  • wydania krytyczne czy naukowe, dotyczy prac wykorzystujących metody naukowe do tworzenia tekstu, np. edycje starych listów i rękopisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

© 2021: Prawo autorskie w internecie | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress