Pojęcie utworu

Utwór to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Aby zakwalifikować działalność ludzką pod miano utworu musi ona spełniać kryterium oryginalności i indywidualności. Warunek oryginalności zostaje spełniony wraz z powstaniem nowego wytworu działalności twórczej człowieka będący dziełem jego intelektu. Subiektywność takiego utworu polega na tym, że twórca w chwili powstawania dzieła jest przekonany o jego nowości.

Kryterium indywidualności zostaje spełnione, gdy utwór ma osobisty charakter. Jego powstanie naznaczone jest osobistymi czynnikami autora, które determinowały przebieg pracy i ostateczne powstanie utworu.

Dopiero spełnienie powyższych przesłanek pozwala na zakwalifikowanie dzieła do miana utworu i objęcie go prawami autorskimi.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  • plastyczne;
  • fotograficzne;
  • literackie, publicystyczne, naukowe, graficzne czy programy komputerowe- wszystko co jest wyrażone słowem, symbolami matematycznymi i znakami graficznymi;
  • lutnicze;
  • wzornictwo przemysłowe;
  • sceniczne, choreograficzne, sceniczno-muzyczne, pantomimiczne;
  • audiowizualne;
  • architektoniczne, urbanistyczne.
© 2023: Prawo autorskie w internecie | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress